Wyłączny dystrybutor na Polskę
Login: Hasło:

Pitna woda - czysta i energetyczna

Zdrowa  woda z kranu - Rewitalizacja wody

„Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie jesteś konieczna do życia, jesteś samym życiem... Jesteś najważniejszym bogactwem, jakie istnieje na świecie.”

A.. Saint- Exupery


Woda pitna stanowi główny składnik żywności i jest podstawowym produktem spożywczym.

Ze względu na sposób jej dostarczania w sieciach komunalnych, jak i procesy mechaniczne i chemiczne prowadzone w trakcie uzdatniania, często traci ona dużą cześć swoich naturalnych właściwości. Pomimo iż woda ma prosty wzór H2O, w rzeczywistości przejawia bardzo skomplikowaną strukturę molekularną z uwagi na charakter biegunowy cząsteczek oraz możliwość tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami. Pojedyncze cząstki wody tworzą mikrozwiązki, zwane klastrami, bedące połączeniem kilku do kilkunastu cząsteczek wody, stabilizowane oddziaływaniami elektrostatycznymi oraz wiązaniami wodorowymi. Woda wystepująca w formie mniejszych klastrów, bądź w postaci monomolekularnej, staje sie dobrym rozpuszczalnikiem i uwadniaczem dla różnych substratów (błony lipidowe, proteiny, enzymy, barwniki).

Woda dostarczana przez urządzenia sieci komunalnych często traci swoje oryginalne właściwości fizyczne. Woda komunalna jest wodą typowo stojącą, przepływa pod ciśnieniem, potem zatrzymana zostaje w rurach w postaci olbrzymich związków klastrów liczących od 60 do 80 molekuł. W celu eliminacji bakterii do wody wodociągowej dodawane są różne substancje chemiczne i oksydanty m.in. duże ilości chloru. Taka woda – uważana za uzdatnioną i o znormalizowanym składzie – w rezultacie może mieć zły smak. Połączenie chloru  oraz  substancji organicznych znajdujących się w wodociągach powoduje również powstawanie związków kancerogennych - trójchlorometanów.

W ten sposób lub podobnie przetworzoną wodę, powszechnie uważaną „za zdatną do picia”, spożywa 70% populacji. Jednak bywa ona niesmaczna i słabo przyswajalna. Nie zapewnia także idealnej absorpcji, w zalecanej przez żywieniowców ilości, około 30 ml/kg/dzień.

Powrót

Formularz kontaktowy

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez adres e-mail lub wypełniając poniższy formularz. Odpowiemy w możliwie krótkim czasie.