Wyłączny dystrybutor na Polskę
Login: Hasło:

Narine

Narine

Narine

Kapsułki
30szt


CENA: 60.00 PLN brutto (vat 5%)
Dodaj do koszyka
Powrót

      Jedna kapsułka, 

     4 miliardy korzyści.  1 MIESIĄC KURACJI

 

        Przewagą Narine jest stała, wysoka zawartość metabolitów wytworzonych

        w trakcie ściśle kontrolowanego procesu, w optymalnych warunkach podłoża

        i dostępności składników odżywczych dla baterii.

 • Bakterie probiotyczne zapewniają witalność i długowieczność.
 • Modulują system immunologiczny, a tym samym poprawiają odporność.
 • Wypierają z organizmu szczepy bakterii patogennych.
 • Wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu i gospodarkę hormonalną.
 • Błonnik akacjowy zastosowany w preparacie jako prebiotyk.
 • Unikalny probiotyk
 • Preparat symbiotyczno - postbiotyczny skonstruowany w oparciu o Lactobacillusrhamnosusssp.
 • Narine oraz unikalny, prebiotyczny błonnik akacjowy, jest przykładem preparatu probiotycznego

  o nowatorskim składziei szerokim spektrum prozdrowotnego działania profilaktycznego na organizm człowieka.

  • Suplement diety
  • Poprawia odporność
  • Oczyszcza organizm
  • Bezpieczny w stosowaniu

  Nasze badania

  Łączymy to, co najlepsze.

  Unikatowa technologia produkcji stosowana przez firmę JHJ, będącą również członkiem IPA, pozwala połączyć probiotyk, prebiotyk i postbiotyk w jeden produkt.

  Funkcję prebiotyczną pełnią oligosacharydy tworzące matrycę kapsułki i jej powłokę oraz wprowadzony dodatkowo błonnik akacjowy.

  Zastosowane w kapsułce oligosacharydy pełnią funkcję technologiczną i ochronną wobec biomasy bakteryjnej, a także po podaniu preparatu,

  stanowią naturalne źródło węgla i innych substancji odżywczych dla bakterii. Jako probiotyk wykorzystywana jest biomasa komórek bakterii namnażanych w unikatowym procesie.

  • Probiotyk, prebiotyk i postbiotyk
  • Oparty na błonniku akacjowym
  • Uznany przez specjalistów

   

  Preparat Narine, składający się z 3 komponentów (probiotyku, prebiotyku oraz postbiotyku)

  został umieszczony we wnętrzu wegańskiej kapsułki VCAPS - spełniającej najwyższe standardy jakości.

  Kapsułka jest wykonana z innowacyjnej formuły hypromelozy (HPMC), zapewniającej optymalne dostarczanie składników wrażliwych na kwasy do organizmu oraz zwiększającej ogólny komfort jej  trawienia.

   

  W załączeniu również zdjęcia z SEM (Scanning Electron Microscopy) obrazujące strukturę mikrokapsułek w których bakterie zamknięte są w procesie suszenia rozpyłowego.

   

  Preparat symbiotyczno-postbiotyczny skonstruowany w oparciu o Lactobacillus rhamnosus ssp. narine oraz unikalny, prebiotyczny błonnik akacjowy,

  jest przykładem preparatu probiotycznego o nowatorskim składzie i szerokim spektrum prozdrowotnego działania profilaktycznego na organizm człowieka.

  Jego aktywność probiotyczna opiera się o zastosowanie szczepu Lactobacillus rhamnosus (aktualnie, zgodnie z nową taksonomią: Lacticaseibacillus rhamnosus),

  wywodzącego się z Armenii, znanego potocznie jako Narine. Rejon Bałkanów, Bliskiego Wschodu oraz Azji Zachodniej i Środkowej jest niewątpliwie kolebką probiotyków.

  W postaci żywności fermentowanej, a zwłaszcza mlecznych napojów fermentowanych i serów, towarzyszyły one mieszkańcom tych ziem od wieków.

  Jak wyjaśniła z czasem nowoczesna nauka, to właśnie codziennemu spożywaniu bakterii probiotycznych, mieszkańcy tych ziem zawdzięczali swą witalność i długowieczność.

  Jako pierwszy dostrzegł to i opisał, tradycyjnie uznawany już za ojca teorii probiotycznej - rosyjski uczony Ilja Miecznikow.

  Od czasu jego prac nauka poczyniła ogromny postęp udowadniając i wyjaśniając mechanizm wpływu bakterii fermentacji mlekowej na organizm człowieka.

  Z czasem zrozumiano, że obecność w organizmie człowieka, w tym zwłaszcza w jelicie grubym, bakterii fermentacji mlekowej,

  a szczególnie szczepów z rodzaju Lactobacilllus, Lactococcus, Pediococcus i Leuconostoc oraz Bifidobakterii jest obligatoryjna.

  Jakkolwiek istnieje praktycznie niezliczona już, bo wciąż rosnąca liczba opracowań naukowych wskazujących niezwykle ciekawe właściwości poszczególnych szczepów probiotycznych,

  tak niewątpliwie szczepy z gatunku Lactobacillus rhamnosus należą do jednych z pierwszych, najlepiej poznanych i najkorzystniej wpływających na organizm człowieka.

  Zajmują one poczesne miejsce w mikrobiomie zdrowych osobników, modulując system immunologiczny, a tym samym poprawiając odporność, wypierając z organizmu szczepy bakterii patogennych,

  czy też wpływając na obniżenie poziomu cholesterolu, gospodarkę hormonalną i inne kluczowe aspekty związane z zachowaniem dobrej kondycji i homeostazy organizmu.

  Pośród nich warto wspomnieć o ograniczeniu i zapobieganiu biegunkom oraz infekcjom dróg oddechowych, łagodzeniu i zapobieganiu występowania atopowego zapalenia skóry, zespołu jelita drażliwego (IBS),

  zapalnym chorobom jelit (IBD), w tym tzw. Zespołu Crohna i wiele innych, bardziej lub wciąż jeszcze nieco mniej poznanych.

  Szczepy należące do gatunku Lactobacillus rhamnosus spełniają jednocześnie wszystkie kryteria stawiane obecnie dopuszczonym do stosowania szczepom probiotycznym,

  związane z pochodzeniem, bezpieczeństwem i długoletnią historią stosowania, czy też kolonizacją nabłonka jelitowego.

  W ślad za najlepszymi i najnowszymi publikacjami oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi gremiów takich jak Międzynarodowe Towarzystwo Probiotyczne (IPA - International Probiotics Association), 

  zrzeszających producentów oraz podmioty badawcze i zajmujących się opracowaniem zaleceń i norm jakościowych oraz wytycznych do produkcji i stosowania preparatów probiotycznych,

  dobry i nowoczesny preparat powinien zawierać nie tylko odpowiednio dużą liczbę komórek bakterii probiotycznych (ilość biomasy), ale też wytwarzane przez nie substancje aktywne,

  tzw. metabolity, określane obecnie mianem „postbiotyków”, wraz z dodatkiem specyficznych substancji odżywiających dobroczynne bakterie probiotyczne - tzw. prebiotyków.

  Wszystkie te wymagania spełnia preparat NARINE.

  Unikatowa technologia produkcji stosowana przez firmę JHJ, będącą również członkiem IPA, pozwala połączyć prebiotyk, probiotyk i postbiotyk w JEDEN PRODUKT.

  Funkcję prebiotyczną pełnią oligosacharydy tworzące matrycę kapsułki i jej powłokę oraz wprowadzony dodatkowo, uważany niezależnie za tzw. super foods - błonnik akacjowy.

  Z jednej strony zastosowane w kapsułce oligosacharydy pełnią funkcję technologiczną i ochronną wobec biomasy bakteryjnej, a z drugiej, po podaniu preparatu,

  stanowią one naturalne źródło węgla i innych substancji odżywczych dla bakterii.

  Jako probiotyk wykorzystywana jest biomasa komórek bakterii namnażanych w unikatowym procesie,

  na podłożu półstałym, z wykorzystaniem zabiegów adaptacyjnych (szoku termicznego i osmotycznego), które aktywują naturalne mechanizmy odpornościowe komórek.

  Dzięki temu, w połączeniu z działaniem ochronnym kapsułki, biomasa bakteryjna uzyskuje dobrą stabilność w procesie przechowywania preparatu.

  Preparaty są standaryzowane pod względem liczebności bakterii, a wszystkie szczepy, w tym stosowany tutaj L.rhamnosus ssp. Narine namnażane są osobno, w niezależnym procesie.

  Jednocześnie w skład kapsułki wchodzą wszystkie naturalne substancje stosowane do namnażania biomasy oraz wytworzone przez bakterie metabolity - tzw. postbiotyki.

  Są to substancje aktywne, przede wszystkim działające jako molekuły sygnałowe, w tym np. cytokiny aktywujące syntezę białek połączeń ścisłych jelita,

  odpowiedzialnych za szczelność jelit, czy też - jak wspomniano wcześniej - aktywujące system immunologiczny.

  Metabolity w tradycyjnych produktach potrzebują czasu aktywacji, który jest niezbędny do podjęcia funkcji życiowych przez bakterie probiotyczne.

  Metabolity te nie zawsze z jednakową wydajnością są wytwarzane przez bakterie aktywowane dopiero po podaniu, w warunkach przewodu pokarmowego lub innych częściach ludzkiego ciała,

  gdzie narażone są na liczne stresy środowiskowe oraz konkurencję ze strony innych mikroorganizmów. W zależności od warunków na jakie napotykają, obecności różnych składników diety,

  czas aktywacji i jej intensywność bywają różne i mogą się wahać od godzin do dni.

  Dzięki obecności substancji o charakterze postbiotyków w NARINE,

  organizm wykrywa preparat natychmiast po podaniu i już wówczas zaczyna się działanie preparatu - nie jest wymagany czas aktywacji,

  jak ma to miejsce w wypadku typowych preparatów, zawierających jedynie biomasę.

  Niezależnie biomasa bakteryjna jest zawarta w preparacie i dodatkowo preparat działa jak wszystkie inne.

  Przewagą jest jednak stałą, wysoka zawartość metabolitów wytworzonych w trakcie ściśle kontrolowanego procesu,

  w optymalnych warunkach podłoża i dostępności składników odżywczych dla bakterii. W naszym wypadku jesteśmy pewni,

  że preparat będzie rozpoznany natychmiast.

  Jednocześnie organizm - jego komórki eukariotyczne, rozpoznając pewne substancje, podobnie jak mikrobiom bytujący w danym miejscu dotychczas,

  odbiera od razu sygnał, iż ma do czynienia z dużą populacją pewnych bakterii (szczepu podanego jako probiotyk),

  co również jest nie bez znaczenia w kontekście zjawiska tzw. Quorum sensing, czyli komunikacji bakterii.

  Z tego względu działanie preparatu probiotycznego jest zintensyfikowane i wspomagane.

  Mikrokapsułki wytwarzane w jednoetapowym procesie są wyjątkowo małe, szczelne i posiadają regularne kształty kuliste.

  To unikatowa właściwość, która sprawia, iż, drobiny preparatu będące kulistymi mikrokapsułkami

  skutecznie chronią swoją zawartość przed oddziaływaniem tlenu atmosferycznego oraz wilgoci,

  na które preparaty probiotyczne są wrażliwe, a zwłaszcza postać liofilizowana proszku o porowatej, nieregularnej strukturze,

  stosowana w przeważającej liczbie preparatów dostępnych na rynku.

  Unikalna technologia mikrokapsułkowania bakterii w preparacie Narine zwiększa ich przeżywalność 5-krotnie

  oraz zapewnia żywotność bakterii przy przejściu bariery żołądkowo-jelitowej w porównaniu do preparatów zawierających liofilizaty.

  Równie unikatowe właściwości posiada błonnik akacjowy, zastosowany w preparacie jako prebiotyk.

  Warto nadmienić, iż w tym charakterze najczęściej stosuje się pozyskaną z cykorii inulinę.

  Obie substancje wykazują wiele podobieństw, ale i też różnic faworyzujących zastosowanie w roli prebiotyku właśnie rozpuszczalnego błonnika akacjowego.

  Reasumując, jako podobieństwo można wskazać, że:

  - oba produkty należą do błonnika rozpuszczalnego,

  - oba produkty nie są trawione w jelicie cienkim,

  - oba produkty mają właściwości prebiotyczne (przyczyniają się do nagromadzenia korzystnej mikroflory w jelicie grubym, głównie z grupy Bifidobacteria),

  jednak wg przeprowadzonych badań błonnik akacjowy wykazuje większą zdolność prebiotyczną (tzn. pozwala na większe namnażanie się korzystnej mikroflory niż inulina);

  co za tym idzie oba produkty wpływają na zwiększoną absorpcje niektórych składników mineralnych np. wapnia,

  - oba produkty posiadają zawartość błonnika na poziomie ok. 90%,

  - podobna wartość kcal, ok 2 kcal/g,

  -     oba produkty mają właściwości teksturotwórcze (inulina długołańcuchowa).

  Jednak różnią się też, gdyż:

  - inulina przy pH< 4,5 i w temp pokojowej ulega hydrolizie; błonnik akacjowy jest stabilny w kwaśnym środowisku (pH kompatybilne z produktami mleczarskimi),

  - inulina tworzy żele, dobrze zagęszcza; błonnik akacjowy nie żeluje i nie powoduje wzrostu lepkości (dopiero przy stężeniu ponad 30%,

  można modyfikować lepkość poprzez pH, najlepsze lepkości daje przy pH 5-5,5),

  - błonnik akacjowy cechuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością, nawet przy wysokich stężeniach (do 50%);

  inuliny krótkołańcuchowe są dobrze rozpuszczalne, zaś długołańcuchowe charakteryzują się słabą rozpuszczalnością,

  - inulina krótkołańcuchowa posiada smak słodki (od 10 do 30% słodkości cukru), błonnik akacjowy jest neutralny w smaku,

   - spożycie inuliny w nadmiarze może dawać problemy gastryczne (gazy, wzdęcia);

  spożycie błonnika akacjowego nie powoduje takich objawów,

  -     błonnik akacjowy ma właściwości emulgujące, zaś inulina nie.

   

   

   

   

  Parametr

  Błonnik akacjowy

  Inulina

  Rodzaj błonnika

  rozpuszczalny

  rozpuszczalny

  Właściwości prebiotyczne

  tak

  tak

  Możliwe efekty uboczne

  nie

  Tak (wzdęcia, gazy)

  Zawartość błonnika

  >90%

  86-97%

  Wartość energetyczna

  2 kcal/g

  2 kcal/g

  pH

  4-5

  6-7

  Smak

  Neutralny

  Neutralny do słodki

  (długo-krótkołańcuchowa)

  Kolor

  Biały do lekko żółtego

  Biały do lekko żółtego

  Kwaśne środowisko

  Stabilny

  Ulega hydrolizie w pH <4,5

  Właściwości teksturotwórcze

  Tak

  Tak

  (długołańcuchowa)

  Właściwości emulgujące

  Tak

  Nie

  Wersja organic

  Tak

  Tak

  Rozpuszczalność

  Bardzo dobra

  do 50%

  Dobra do słaba

  25-1%

  (krótko-długołańcuchowa)

  Lepkość

  Niska

  Wysoka, może tworzyć żele

   

   

   

   

   

   

   
   

Formularz kontaktowy

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej oferty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez adres e-mail lub wypełniając poniższy formularz. Odpowiemy w możliwie krótkim czasie.